Schedule

TournamentDate/TimeYardFeeRegisterPrize Result
Richland Golf Course04/04/20216000$69PrizeResult
Little Bennett Golf Course05/23/20216500$69注册
Maryland National GC06/23/20216500$50注册
Lakewood Country Club07/10/20216000$50注册
Richland Golf Course08/16/20216000$50注册
Northwest Golf Course09/16/20216500$60注册
Bulle Rock Golf Course10/16/20216500$80注册
Rendition Golf Course11/16/20216500$70注册

Currently Registered

Justin A Jianpeng Li Jianwei Chen John Xiang David Yang Jeff Cui Shi Miao Alan Zoy Douglas Zhu Tony Mui Lei Wang liqun Huang Suiyuan Zhang Wendy Wu Yongbo Liao Kevin Bruenling King Ho Fred Lee Jimmy Loh Xueqing Wang yi liu Peter Ping John Wang Feifang Hu
Kit Lee Chuanfu Wu David Wang Eric Ruan Mike Yang Bo Sun Alice Zou Max Yan Kee Tung Stone Chen Alex Ju Vincent Pan Feng Zhao Ke Zhang Mike Zheng Frank Stachitas Yang Liu Pike Chen Jin Qian Travis Wei Jianfeng Zhu li Zheng Annie Wang Wei Hong